Định lượng hóa chất

Định lượng hóa chất

Để thuận tiện cho việc định lượng hóa chất, ProMinent đề xuất giải pháp hoàn chỉnh cho việc xử lý hóa chất trong các ứng dụng công nghiệp – từ cunng cấp cho đến quy trình xử lý nước thải. Giải pháp hoàn chỉnh sẵn sang để sử dụng và có thể được thực hiện mà không cần chi phí lắp đặt quá cao – đó là “cấm là chạy” trong công nghiệp

Đối tác cho công nghệ định lượng chất lỏng

Dãy sản phẩm rộng về bơm định lượng, đo lường và công nghệ điều khiển độc đáo đảm bảo cho các giải pháp riêng lẻ đối với định lượng hóa chất, được kết hợp đặc biệt theo yêu cầu. Phức tạp, yêu cầu kỷ thuật cao cũng như các giải pháp đơn giản mạnh mẽ, được sử dụng như nhau trong định lượng tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm trong định lượng hóa chất, dịch vụ tư vấn riêng biệt và dãy sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng riêng biệt chúng ta dẫn đầu thế giới trong kỷ thuật định lượng chất lỏng

  • Giải pháp định lượng cho mọi phạm vi hoạt động và mọi hóa chất
  • Dãy hoàn thiện các sản phẩm bơm định lượng và hệ thống định lượng
  • Khả năng thích nghi hoàn hảo của cảm biến và bộ điều khiển
  • Các phụ kiện mở rộng với bồn chứa và bơm vận chuyển
  • Tư vấn và giải pháp từ một nguồn duy nhất

Khả năng thích ứng tối đa với tất cả thành phần

Các giải pháp của ProMinent về dự trữ, vận chuyển và định lượng hóa chất – từ 0.1l/h đến 40000l/h ở áp suất 2 đến 3000 bar. Môi trường công nghiệp được đảm bảo, cho dù một vòng khép kín hay cho 1 ứng dụng phức tạp, Giải pháp định lượng từ ProMinent dơn giản và hiệu quả. Hệ thống định lượng tự động cải tiến quy trình và sản xuất chất lượng thông qua việc định lượng hóa chất một cách đáng tin cậy. Điều này tiết kiệm hóa chất và nhân công và cải thiện môi trường, giảm chi phí trong việc xử lý nước thải.

Ba tiêu chí quan trọng khi lặp kế hoạch cho 1 giải pháp định lượng: hóa chất để định lượng, yêu cầu về sự chính xác, phạm vi kiểm soát và điều khiển

  • Dự trữ và vận chuyển: kho dự trữ và thùng nguyên liệu của ProMinent chứa hóa chất sẵn sang khi cần sử dụng. Bơm vận chuyển, đặc trưng cho ứng dụng này, luôn dảm bảo vận hành liên tục
  • Định lượng/đo/điều khiển: ProMinent đề nghị các hệ thống định lượng, đặc biệt ổn định cho tất cả hóa chất với nồng độ khác nhau. Không chỉ bơm định lượng mà còn việc điều chỉnh trên thiết bị với những hệ số đảm bảo cho việc định lượng một cách chính xác. Cho dù bơm định lượng được hiệu chỉnh 1 lần và định lượng liên tục, cho dù một quy trình đinh lượng đơn giản dựa vào đo đạt giá trị hoặc tích hợp các yêu cầu của hệ thống, ProMinent, nhờ vào dãy sản phẩm rộng, đề nghị loại bơm định lượng chính xác cho tất cả các yêu cầu, công nghệ tối ưu về đo lường và điều khiển, cũng như các phụ kiện hoàn toàn phù hợp
  • Xử lý nước thải điệu chỉnh giá trị pH hoặc quy trình giải độc đặc biệt đảm bảo nước thải được xử lý liên tục trong mạng lưới nước thải công cộng
In trang này