Công nghiệp hóa chất

Công nghiệp hóa chất

Ngành công nghiệp hóa chất luôn có những yêu cầu rất khắt khe về quy trình xử lí an toàn và thân thiện với môi trường. Nắm bắt được điều này, ProMinent cung cấp cho khách hàng một chuỗi sản phẩm đa dạng, có thể ứng dụng cho nhiều yêu cầu khác nhau, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu cho khách hàng.

Những bơm định lượng Orlita với các model MfS, MhS, PS và DR của chúng tôi được thiết kế để định lượng các chất lỏng có những đặc tính đặc biệt, thông thường là:

  • Dễ bắt lửa
  • Độc
  • Chất rắn ngậm nước
  • Giá thành cao

 

Ưu điểm của các bơm định lượng công nghiệp

  • Độ an toàn trong vận hành cao,
  • Định lượng chính xác
  • Màng/pit tong có tuổi thọ lâu dài
  • Chống rò rỉ (model MfS, MhS)
  • Tự mồi, ngay cả với lực hút lớn

 

Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất

 

Bước xử lý Sản phẩm và hệ thống của ProMinent

Sản xuất Polymer

 

Định lượng vinyl acetate

Bơm định lượng-màng-Metal,

Loại MhS áp suất 150 bar

Định lượng methyl methacrylate

Bơm định lượng-màng-PTFE,

Loại MfS áp suất 400 bar 

Định lượng vinyl chloride

Bơm định lượng-màng-PTFE,

Loại MfS áp suất 5 bar 

Định lượng peroxide-catalyst

Sản xuất polyethylene

Metal-Diaphragm-Bơm định lượng,

Loại MhS áp suất 3000 bar

Sản xuất hóa chất tổng hợp

 

Định lượng urea suspension

Bơm định lượng, Loại DR15

Định lượng nước+acetone+phenol

Bơm định lượng, Loại MfS 15 (theo chuẩn API 675)

Định lượng ammonia/amines

Bơm định lượng, Loại MhS 15 (400 bar)

Định lượng fluid bromine

Bơm định lượng, Loại MfS 15

Định lượng methanol

Bơm định lượng, Loại MfS 30 (theo chuẩn API 675)

Định lượng khí hóa lỏng

Bơm định lượng, Loại MhS 15 (Nhiệt độ -40°C)

Định lượng CO2 hóa lỏng

Bơm định lượng, Loại MhS 80 (tại áp suất 1000 bar)

Ứng dụng trong phòng thí nghiệm

 

Định lượng nước+toluene+cyclohexane

Bơm định lượng, Loại MhS 15

Định lượng heptane

Bơm định lượng, Loại MhS 15 (tại áp suất 60 bar)

Định lượng huyền phù có tính ăn mòn cao

Bơm định lượng, Loại DR15

 

[l_prom_print]