Yêu cầu thông tin

Bạn muốn nhận được những thông tin chi tiết về sản phẩm của chúng tôi và những ứng dụng cụ thể của chúng; những giải pháp cho các ngành công nghiệp cũng như những thông tin về ProMinent?

Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu những brochure miễn phí ở mục này.

Hãy chọn loại brochure mà bạn quan tâm và điền thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ gởi đến bạn trong thời gian sớm nhất.

Nếu có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu nào, vui lòng gởi thông tin liên hệ. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và đáp ứng đầy đủ những của bạn.

plus [l_contact_brochure_1_application]

Cooling Water

Disinfection with ECA water

Waste Water

plus [l_contact_brochure_2_branchsolution]

Beverage Industry

Food

Hotels & Resorts
Hotels & Resorts

Mining

Pool

Potable Water Supply

Swimming Pool Technology Print
Swimming Pool Technology Print

plus [l_contact_brochure_3_products]

1. Volume Product Catalogue
(Metering pumps, components and
metering systems)

2. Volume Product Catalogue
(Measuring, control and sensor technology)

3. Volume Product Catalogue
(Motor-driven and process metering pumps
for all capacity ranges)

4. Volume Product Catalogue
(Water treatment and water disinfection)

ProMinent Product Overview
ProMinent Product Overview

Chlorine Dioxide Systems

Electrolysis

Hose Pumps DULCO®flex
Schlauchpumpen DULCOflex

Low Pressure Metering Pump up to 1000 l/h

Measuring and Control Technology

Membrane Technology
Memrantechnology

Metering Technology

Ozone Plants

Polymere Preparation and Dosing Systems

Storage Tanks and Transfer Pumps

UV Disinfection

plus [l_contact_brochure_5_company]

Company Brochure