[l_prom_nextheader] [l_prom_indexheader]
Liên hệ bộ phận dịch vụ

Liên hệ bộ phận dịch vụ

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ trả lời qua điện thoại những câu hỏi của các bạn dù cho bạn chưa là khách hàng của ProMinent.

Tư vấn báo giá:

Sales

Mobile  phone

Fax

Email

Nguyễn Văn Trung  0937 357 373 + 84 8 38403880 t.nguyenvan@prominent.com
Phạm Văn Nhân  0909 368 013 + 84 8 38403880 n.phamvan@prominent.com
Th.s. Phan Bảo Quang             0903 070 495        + 84 8 38403880       q.phanbao@prominent.com           

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CÁC SỰ CỐ KỸ THUẬT 

(EVERYDAY SERVICE)

HOTLINE 0981 11 25 11

 


 

 

 

[l_prom_print]