Vệ sinh CIP

Vệ sinh CIP

Điều kiện vệ sinh tối ưu là một điều kiện tiên quyết trong nền công nghiệp sản xuất nước giải khát để đảm bảo duy trì chất lượng và sự tồn tại của sản phẩm, bất kể là một nhà máy sản xuất bia, nước ngọt, khái thác nước khoáng/ nước ngầm, nước hoa quả hay rượu vang. Yêu cầu pháp lý về thiết kế đảm bảo độ sạch tối ưu cho những bề mặt tiếp xúc với thức ăn và đồ uống đã khiến cho nhu cầu về “Vệ sinh CIP” trở nên ngày càng thiết yếu để tránh việc phải tháo gỡ quá nhiều chi tiết trong dây chuyền.

Ba phương pháp của ProMaqua được sử dụng trong quy trình này là vệ sinh, đầy đủ và an toàn, đảm bảo Khử trùng thông minh-Smart Disinfection cho quá trình vận hành của khách hàng!

Những quy trình Khử trùng thông minh với

Lợi thế của Khử trùng thông minh với Vệ sinh CIP

  • Ít tác động xấu - Ít tạo ra nước thải
  • Giảm chi phí - Tiết kiệm năng lượng vì không sử dụng nước nóng
  • Hiệu quả cao - Tối ưu hóa việc vệ sinh và khử trùng

[l_prom_print]