Hệ thống khử trùng và xử lý chất lỏng

Hệ thống khử trùng và xử lý chất lỏng

ProMinent mang đến cho khách hàng của mình những lợi ích nổi trội với những phương pháp khử trùng có hiệu quả xử lý cao, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, từ phương pháp xử lý UV, ozone, chlorine dioxide, điện phân, đến các thành phần như định lượng chất khử trùng trong hệ thống khử trùng thông minh.

Những chuyên gia của chúng tôi, với những kiến thức chuyên sâu trong những lĩnh vực cụ thể, có thể cung cấp những phương pháp tối ưu hóa  cho bất cứ ứng dụng nào. Để lựa chọn phương pháp khử trùng hoặc oxy hóa phù hợp, cả hai yếu tố lợi ích và chi phí phải được cân nhắc với những yêu cầu riêng biệt. Trong khía cạnh này, những điểm sau đây cần được xem xét:

  • Khả năng khử trùng và oxy hóa
  • Chi phí cho lượng hóa chất sử dụng
  • Mực tiêu tốn năng lượng
  • Sự hình thành chất khử trùng 

Phương pháp khử trùng

 

  Chlorine dioxide Ozone UV Electrolysis ECA water (Dulco®Lyse)
Hiệu quả kéo dài Một vài ngày Một vài phút Không Nhiều giờ Nhiều giờ
Nguyên nhiên liệu sử dụng HCl &NaClO2 Không khí hoặc oxy, điện năng Điện năng NaCI (muối ăn), điện năng  NaCI (muối ăn), điện năng
Khả năng khử trùng Mạnh Mạnh nhất Trung bình Trung bình Trung bình
Mực độ phụ thuộc vào độ pH  Không Thấp Không Đạt hiểu quả tối ưu với độ pH từ 6,5-7,5 Đạt hiểu quả tối ưu với độ pH từ 6,5-7,5

Phương pháp oxy hóa

 

    Chlorine dioxide Ozone UV Electrolysis

ECA water (Dulco®Lyse)

Oxy hóa Với các kim loại như sắt, asen, mangan trong nước uống + +++ - + +
Oxy hóa Với các tạp chất hữu cơ trong nước uống + +++ - - -
Oxy hóa Với các chất có mùi trong máy lọc không khí ++ +++ - - -
Phân tách Với Clo, chlorine dioxide hoặc ozone trong nhà máy nước - - +++ - -
Phân tách Of trihalomethanes in Với các chất hình thành độc tố trong các hồ bơi - +++ - - -
Phân tách Với chloramines trong nước hồ bơi - +++ +++ - -

Phạm vi: từ không phù hợp (-) đến mức độ phù hợp cao (+++)

[l_prom_print]