Catalog sản phẩm ProMinent

[l_productcatalogue_pdffiles] [l_productcatalogue_flipbook]
 
 
Tổng quan sản phẩm
Sản phẩm ứng dụng trong xử lí hóa chất lỏng.
Sản phẩm dùng cho xử lý và khử trùng nước.
 
Bơm định lượng, thiết bị và hệ thống định lượng
Bơm định lượng ở áp suất thấp
Bồn chứa và bơm hóa chất
Hệ thống định lượng
 
Công nghệ đo lường, điều khiển và cảm biến
Công nghệ cảm biến
Công nghệ đo lường và điều khiển
Hệ thống đo lường và điều khiển
 
Bơm định lượng dẫn động bằng mô tơ và bơm công suất lớn

Bơm định lượng dẫn động bằng mô tơ
Bơm công suất lớn
 
Xử lý và khử trùng nước
Hệ thống UV, Hệ thống Ozone, Hệ thống Chlorine dioxide, Hệ thống điện phân, Công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược, Lọc trọng lực.