Hệ thống lọc bằng màng

Hệ thống lọc bằng màng

Lọc bằng màng là một công nghệ loại bỏ tạp chất và muối trong nước rất tiết kiệm. Trong mảng kinh doanh này, ProMient cung cấp những hệ thống với công nghệ đa dạng mang lại hiệu quả cao.

Lọc bằng màng là một quy trình bóc tách vật lý bằng màng bán thấm. Có 4 loại công nghệ phụ thuộc vào kích thước của tạp chất cần loại bỏ:

Bảng sau mô tả mức giới hạn của mỗi công nghệ lọc:

 

  Vi lọc Siêu lọc Màng lọc nano Màng lọc thẩm thấu ngược
Kích thước tạp chất

> 0.1 µm

> 500 000 Da

0.1 - 0.01 µm 

1 000 - 500 000 Da

 0.01 - 0.001 µm

100 - 1 000 Da

< 0.001 µm

< 100 Da

Loại tạp chất

Tạp chất không tan,

nhũ tương

Đại phân tử,

Vi khuẩn, tế bào, vi rút, proteins 

Vi phân tử hợp chất hữu cơ Ions 

Từ những công nghệ này, ProMinent đã tập trung vào màng lọc nano và thẩm thấu ngược. Đội ngũ chuyên gia của ProMinent với khả năng chuyên sâu có thể kết hợp và tối ưu hóa sản phẩm để phù hợp với các ứng dụng tương ứng cũng như cung cấp giải pháp xử lí nước hoàn chỉnh từ các dòng sản phẩm đa dạng của proMinent.

[l_prom_print]