Thông tin liên hệ

Liên hệ

 

ProMinent Dosiertechnik Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ 121 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại +84 8 38403878
Email info-vn@prominent.com

ProMinent Profile Video:


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn