Giải pháp cho nhiều ngành công nghiệp

Chúng tôi cung cấp giải pháp xử lí chất lỏng cho hầu hết các ngành công nghiệp.

Trong nhiều năm qua, ProMinent đã không ngừng cung cấp các giải pháp phục vụ các ngành công nghiệp chủ chốt-như được liệt kê trong menu "Giải pháp công nghệ", mà với những nỗ lực không ngừng, cũng tôi còn mang sản phẩm của mình đến ới các ngành khác như:

 • Công nghiệp mỏ
 • Công nghiệp năng lượng, nhà máy điện
 • Cơ sở rửa xe
 • Trồng trọt trong nhà kính
 • Công nghiệp sản xuất chất bán dẫn
 • Công nghiệp sản xuất xe moto
 • Công nghiệp mỹ phẩm
 • Công nghiệp luyện kim
 • Công nghiệp dược phẩm
 • Luyện thép, lò cao
 • Công nghiệp dệt
 • Ngành chăn nuôi gia súc

Nếu lĩnh vực bạn đang sản xuất, kinh doanh chưa được liệt kê ở trên, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn rằng với kinh nghiệm và khả năng trong lĩnh vực này, chúng tôi có đủ khả năng để hỗ trợ bạn!

[l_prom_print][l_prom_forward]