ProMinent GmbH

Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Tel: +49 6221 842-0
Fax: +49 6221 842-215

Giải pháp hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp hóa dầu

Giải pháp hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp hóa dầu

ProMinent cung cấp các giải pháp tùy chọn cho tất cả ứng dụng trong công nghiệp dầu khí: từ bơm đến hệ thống châm, bồn chứa và thiết bị điều khiển – từ một nguồn duy nhất. Đồng nghĩa với việc các sự cố do lỗi kết nối sẽ không còn xuất hiện nữa.

A

Dầu

B

Khí

A1 Giếng Giếng
Dàn khoan Xử lý khí/Làm khô khí
Vận chuyển (đường ống, tàu) Vận chuyển (đường ống, tàu)
Lọc dầu Gas storage tank
Hóa dầu Phân phối khu vực/tại mùi
Trạm châm    

 

Bơm pít tông không van Orlita® DR Bơm định lượng pít tông Orlita® PS
Bơm định lượng màng ProMinent EXtronic® Bơm màng thủy lực Orlita® MF & MH
Multiplex Bơm định lượng nhiều đầu Bơm màng thủy lực Hydro, Makro TZ and Makro/ 5
  Bơm màng, pít tông trong dây chuyền TriPower®    


URL: http://www.prominent.vn/desktopdefault.aspx/tabid-15328/210_read-39708/


© 2017 Copyright ProMinent, all rights reserved