Công nghiệp giấy và bột giấy

Công nghiệp giấy và bột giấy

Trong quy trình sản xuất giấy, cần phải bổ sung nhiều loại hóa chất (chất phụ gia) cũng như phải đo lường, kiểm soát rất nhiều thông số. ProMinent cung cấp chuỗi sản phẩm đa dạng với nhiều giải pháp đáng tin cậy, lý tưởng để ứng dụng cho nhiều yêu cầu khác nhau trong lĩnh vực này.

Chuỗi sản phẩm đa dạng cùng với đội ngũ kỹ sư có trình độ cao đã giúp ProMinent trở thành đối tác lý tưởng cho khách hàng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. Những sản phẩm cơ bản gồm:

 • Bồn chứa hóa chất
 • Bơm nạp hóa chất (bơm thùng phuy và bơm chuyển hóa chất)
 • Bơm định lượng
 • Công nghệ đo lường, điều khiển và cảm biến
 • Hệ thống định lượng hoàn chỉnh
 • Máy trộn polyelectrolyte

Ưu điểm

 • Hệ thống hoàn chỉnh từ một nhà cung cấp duy nhất
 • Độ tin cậy cao, chi phí bảo dưỡng thấp
 • An toàn cho người vận hành
 • Thiết kế bằng vật liệu chống chịu được nhiều loại hóa chất
 • Có nhiều cảm biến không bị nhiễu bởi ô nhiễm

Ứng dụng trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy:

 

Process Step ProMinent Products and Systems

Pulp production/bleaching

 
pH measurement/ regulation

D1C single channel controller for pH plus sensor

Dosing of drainage chemicals 

Sigma pump series with PVDF liquid end

Dosing of H2O2

Sigma pump series with PVDF liquid end

Paper recycling

 

Dosing of NaOH, sodium silicate, sodium sulfite, H2SO4, Inhibitors, etc.

Sigma pump series with PVDF liquid end

pH measurement/ regulation

D1C single channel controller for pH plus sensor

Process water treatment

 

Dosing of flocculation additives, disinfectants, NaOH / H2SO4 (pH correction) etc.

 

gamma/ L and Sigma pump series with PP/ PVDF liquid end

Ultromat®

Polyelectrolyte mixing stations

pH measurement / regulation

D1C single channel controller for pH plus sensor

Conductivity measurement / regulation

D1C single channel controller for conductivity plus sensor

Paper machine/ production

 

Dosing of defoamers, biocides, glues, dyes, paraffin waxes, etc.

gamma/ L and Sigma pump series with PP/ PVDF liquid end

pH measurement/ regulation

D1C single channel controller for pH plus sensor

Effluent treatment

 

Dosing of flocculation additives, disinfectants, NaOH / H2SO4 (pH correction), urea, phosphoric acid, etc.

gamma/ L and Sigma pump series with PP/ PVDF liquid end

Ultromat® Polyelectrolyte mixing stations

Conductivity measurement / regulation

D1C single channel controller for conductivity plus sensor

Handling of Chemicals

 

Chemical storage etc.

Storage tank, chemical feed pump, complete mixing and dilution stations, complete dosing systems

 

[l_prom_print]